Asukkaan opas

Asukkaan vastuut

Avaimet, lukot

 • lisäavaimien hankinta
 • turvalukon asennus ja huolto

Huoneiston ulko-ovet

 • ovisilmän asennus ja huolto

Ikkunat

 • asukkaan asentamat sälekaihtimet

Huoneiston sisäpuoliset väliovet

 • saranoiden ja lukkojen voitelu

Seinä-, katto- ja lattiapinnat

 • parvekkeen puhtaanapito
 • parvekkeen vedenpoistoaukkojen
 • puhdistus

Lämmitys

 • patterien puhtaanapito

Ilmanvaihto

 • poistoilmaventtiilien puhdistus
 • korvausilmaventtiilien ja suodattimien
 • puhdistus ja vaihto
 • liesituulettimen rasvasuodattimen
 • puhdistus

Vesi- ja viemärilaitteet

 • pesukoneen liittäminen / pikaliitin
 • astianpesukoneen asennus /poistaminen / tulppaus
 • pesualtaan vesilukkojen puhdistus
 • lattiakaivojen puhdistus
 • hanojen ja WC:n vuotojen tarkkailu
 • pesualtaiden tulpat

Sähkölaitteet

 • lamppujen ja loisteputkien hankinta ja vaihto
 • loisteputkivalaisimien sytyttimien
 • hankinta ja vaihto
 • asunnon sulakkeiden hankinta ja vaihto

Koneet ja laitteet

 • lamppujen hankinta ja vaihto
 • jääkaapin / lieden sisävalon uusiminen
 • palovaroittimien paristojen hankinta ja vaihto
 • kylmäkalusteiden lauhduttimien puhdistus
 • jääkaapin sulamisvesiputken puhdistus

Asunnon rajattu piha-alue

 • piha-alueen hoito

Muuta

 • asunnon irtaimiston vakuuttaminen

1. Vuokrasopimus ja sen tekeminen

Vuokrasopimuksella vuokranantaja antaa huoneiston vuokralaisen käytettäväksi vuokranmaksua vastaan. Vuokralaisella on vuokrasopimuksessa sovittu oikeus saada huoneisto käyttöönsä sekä velvollisuus maksaa vuokraa ja hoitaa huoneistoa huolellisesti. Vastaavasti vuokranantajalla on velvollisuus luovuttaa huoneisto vuokrasopimuksessa sovitusti vuokralaisen käyttöön ja oikeus saada sovittua vuokraa.

Vaikka vuokrasopimuksessa ei erikseen olisi asiasta sovittukaan, vuokrasuhteeseen liittyy myös vuokralaisen oikeus käyttää yhteisiä tiloja, kuten talon porraskäytäviä, hissejä ja ulkoalueita. Vuokrasopimus tehdään aina kirjallisesti ja kahtena kappaleena. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi tai vuokrasopimuksessa ennalta sovitun määräajan.

2. Asuntoon muuttaminen

2.1 Hallinnan luovuttaminen

Vuokrasopimuksessa sovitaan vuokra-ajan alkamispäivästä, jona vuokranantaja luovuttaa vuokralaiselle vuokra-asunnon hallinnan. Hallinnan luovuttamisen edellytyksenä sovittuna päivänä on, että vuokralainen on toimittanut vuokranantajalle vuokrasopimuksessa sovitun vuokravakuuden. Vakuuden määrä vastaa yhdeltä (1) kuukaudelta perittävää vuokraa.

2.2 Vakuus

Vakuus on asukkaan takuu siitä, että hän huolehtii velvollisuuksistaan ja hoitaa asuntoaan hyvin. Saat pankkisiirron vakuuden maksua varten vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. Vakuuden palauttamisen osalta on huomattava, että vakuuden tulee säilyä vuokranantajan hallussa koko vuokrakauden, eikä vakuutta palauteta, jos kanssavuokralainen tai puoliso jatkaa vuokrasopimuksen mukaisena vuokralaisena.

Vuokrasopimuksen päätyttyä voi vuokranantaja periä vakuudesta esimerkiksi asukkaan aiheuttamien vaurioiden tai ylimääräisen siivouksen aiheuttamat kulut. Mikäli asunto on kunnossa ja kaikki velvoitteet hoidettu, palautetaan vakuus asukkaan irtisanomisilmoituksessa ilmoittamalle pankkitilille.

2.3 Muuttoilmoitus ja talonkirja

Muuttoilmoitus tulee tehdä aina väestörekisterikeskukseen. Postin ja väestörekisterikeskuksen käytössä on yhteinen järjestelmä, jossa voit päivittää tietosi kumpaankin paikkaan yhdellä ilmoituksella. Internetissä ilmoituksen voi tehdä myös osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi. Vanhaan osoitteeseen tuleva posti kääntyy veloituksetta uuteen osoitteeseen kuukauden ajan. Vuokranantajalle tulee ilmoittaa muutettaessa sisään tai ulos. Kun olet tehnyt muuttoilmoituksen, saat mm. nimen oveen ja voit tilata ovenavauksen, mikäli unohdat avaimet kotiin. Talonkirjaotteen saat tarvittaessa vuokranantajalta.

2.4 Sähkösopimuksen tekeminen

Ennen muuttoa tulee muistaa tehdä tarvittavat sähkösopimukset sähkön toimittamisesta vuokrahuoneistoon.

2.5 Kotivakuutuksen ottaminen

Vuokranantajalla on rakennukselleen kiinteistön täysarvovakuutus, josta korvataan rakennukselle mahdollisesti aiheutuvat vahingot, kuten rakennuksen vesivuoto tai murto-, palo- ja myrskyvahingot. Kiinteistön täysarvovakuutuksesta ei korvata asukkaiden yksityisomaisuutta. Onkin erittäin tärkeää muistaa ottaa omalle irtaimistolle kotivakuutus, josta korvataan useimmat kotona sattuvat äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot.

3. Vuokranmaksuvelvollisuus

Vuokralaisen tärkein sopimusvelvoite on vuokran maksaminen vuokranantajalle vuokrasuhteen aikana. Vuokranmaksuvelvollisuus alkaa sinä päivänä, jona vuokralaisella on oikeus saada huoneisto hallintaansa. Vuokranmaksuvelvollisuus alkaa sovittuna hallinnanluovutuspäivänä myös silloin, kun vuokranantaja ei voi luovuttaa asuntoa vuokralaiselle vuokralaisesta johtuvasta syystä, kuten vuokravakuuden toimittamisen viivästymisen vuoksi. Vuokranmaksuvelvollisuus päättyy vuokrasuhteen päättyessä edellyttäen, että huoneiston hallinta on tällöin myös vapautettu.

Vuokra on siten maksettava aina irtisanomisajan loppuun saakka, vaikka huoneistosta muutettaisiinkin aiemmin pois ja myös siinä tapauksessa, että tehty vuokrasopimus irtisanotaan jo ennen vuokra-ajan alkamista ja huoneiston hallinnan saamista. Mikäli huoneiston hallinta luovutetaan takaisin vuokranantajalle niin hyvissä ajoin ennen vuokrasopimuksen päättymistä, että vuokranantaja saa huoneistoon uuden vuokralaisen jo irtisanomisajalla, voidaan vuokranantajan kanssa sopia erikseen mahdollisesta irtisanomisajan vuokran alentamisesta.

4. Vuokra-asunnon käyttäminen

4.1 Asuinkäyttö

Huoneisto vuokrataan aina käytettäväksi asumiseen. Vuokralainen saa käyttää huoneistoa omana vakituisena asuntoja ja myös yhteisenä asuntona puolisonsa ja perheeseen kuuluvien lasten kanssa.

4.2 Asunnon alivuokraus

Vuokralainen saa alivuokrata vuokraamastaan huoneistosta toiselle enintään puolet ja vain asumiskäyttöön ja lisäksi edellyttäen, että alivuokrauksesta ei aiheudu vuokranantajalle huomattavaa haittaa tai häiriötä. Alivuokraus ei vaikuta vuokralaisen omaan vuokrasuhteeseen. Alivuokrattaessa tuleekin aina muistaa, että vuokralainen vastaa omalle vuokranantajalleen edelleen kaikista vuokrasopimuksen mukaisista vastuista ja velvoitteista koko huoneiston osalta eli myös kaikista oman alivuokralaisenkin mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

4.3 Järjestysmääräysten noudattaminen

Asukkaalla on velvollisuus noudattaa kohteen kulloinkin voimassa olevia järjestysmääräyksiä, joista saa tarvittaessa lisätietoa esimerkiksi isännöitsijältä. Kiinteistökohtaisten järjestysmääräysten lisäksi on noudattava myös muita terveyden ja järjestyksen säilyttämiseksi tarpeellisia määräyksiä, kuten kunnallisia tai terveysviranomaisten antamia järjestysmääräyksiä. Järjestysmääräysten rikkominen saattaa johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen ja aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden.

5. Hoito- ja kunnossapitovastuu

5.1 Vuokralaisen huolellisuusvelvoite

Vuokralaisen tulee hoitaa huoneistoa ja käytössään olevia kiinteistön ja rakennuksen yhteisiä tiloja ja laitteita huolellisesti. Tällä huolellisuusvelvoitteella tarkoitetaan sitä, että vuokralaisella on kaikessa toiminnassaan yleinen velvollisuus ottaa huomioon, että huoneisto on toisen omaisuutta.

Huolellisuusvelvoite käsittää normaaliin asumiseen liittyviä seikkoja, kuten huoneistokohtaisen ilmanvaihdon, lattialämmityksen ja muiden asunnon koneiden ja laitteiden oikean käyttämisen ja asunnon pintamateriaalien huomioon ottamisen hoito- ja siivousmateriaaleja valittaessa. Tärkeää on myös muistaa, että vuokralaisella on suoraan huoneenvuokralain mukaan velvollisuus korvata vuokranantajalle kaikki vahingot, jotka hän tai hänen vieraanaan oleva henkilö aiheuttaa huoneistolle tai rakennuksen yhteiskäytössä oleville tiloille tai laitteille tahallisesti, laiminlyönnillä tai muulla huolimattomuudella.

6. Pelastussuunnitelmat

Hollolan Asuntotalojen kiinteistöjen pelastusuunnitelmiin voit tutustua oheisten linkkien kautta: