Ohjeita hakijalle

Vuokra-asunnon hakijalle

Aravavuokra-asuntojen haku Hollolan kunnassa on keskitetty yhtiömme toimistoon. Keskitetyn haun piirissä on noin 620 asuntoa. Hollolan Asuntotalot Oy:n omistuksessa on asunnoista yli puolet. Yhtiön omistaa Hollolan kunta.

Hakemus ja sen liitteet

Vaihtoehto 1: Sähköinen hakulomake

Asuntoa haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Pyydämme tarvittavat liitteet. Sähköinen hakulomake on nopein hakutapa.

Vaihtoehto 2: Paperinen hakulomake

Vaihtoehtoisesti voit hakea asuntoa myös toimistostamme saatavalla Hollolan Asuntotalot Oy:n hakulomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tulevat hakulomakkeen viimeisellä sivulla mainitut asiakirjat tai niiden jäljennökset. Allekirjoitettu hakemus liitteineen tulee toimittaa Hollolan Asuntotalot Oy:n toimistoon os. Keskuskatu 4, 15870 Hollola – mieluiten henkilökohtaisesti.

Tarkistamme hakijoiden luottotiedot

Hakemuksen liitteet

  • Kaikkien työssä käyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista työnantajalta
  • Verotodistukset kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta
  • Todistus eläkkeen määrästä (brutto e/kk)
  • Raskaustodistus
  • Opiskelijatodistus kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta opiskelijoilta
  • Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta
  • Luotonantajan todistus veloista
  • Yrittäjän tuloselvitys

Asukasvalinta

Toimistoon jätettyjen hakemusten perusteella vapautuvat asunnot täytetään työryhmässä. Työryhmään kuuluu asunnon omistajan valtuuttaman edustajan lisäksi mm. kunnan sosiaalityöntekijä. Työryhmä kokoontuu 1-2 kertaa kuukaudessa tarpeen mukaan.

Asukasvalinnasta ilmoittaminen

Työryhmän kokouksen jälkeen valinnasta ilmoitetaan vuokra-asunnon saajalle ja annetaan samalla yhteystiedot jatkotoimenpiteiden (mm. vuokrasopimuksen allekirjoittaminen) hoitamiseksi. Asuntoon valitun on kirjeessä mainitun määräajan ja ohjeen mukaisesti ilmoitettava asunnon vastaanottamisesta.

Vuokravakuus

Vuokralaisen on asetettava vakuus vuokratessaan asunnon. Vakuuden määrä vastaa yhdeltä (1) kuukaudelta perittävää vuokraa.

Asuntohakemuksen uusiminen

Asuntohakemus on voimassa 6 kuukautta. Hakemuksen voi uudistaa edelleen kuuden kuukauden ajaksi puhelimitse, sähköpostilla,käymällä toimistossa. Samalla on ilmoitettava hakemukseen tehtävistä muutoksista tai täydennettävä hakemusta.